Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie 2019-09-21
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Prawo

  

Przemoc w rodzinie

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

Kontakt
 
Wrzesień 2019
link do menu: WRPO
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 

Get Adobe Flash player


 
    WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu - archiwum
     Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (12 pub.)

  RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2019-01-03  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

  Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
  Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
  Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
  Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
  Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
  Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
  Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
  Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, iż w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

  - USŁUG OPIEKUŃCZYCH – osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

  - USŁUG FIZJOTERAPEUTY: 4 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

  Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-10-11  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-07-04  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-04-19  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-01-18  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-10-16  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-07-05
  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - III kwartał 2017r.  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-04-14  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w zadaniu Nr 3 specjalizowane usługi opiekuńcze i Nr 6 "Szkoła dla rodziców"

  2017-02-28  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-02-03  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2016-12-01  Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

  Rekrutacja główna prowadzona będzie:
  - od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
  - od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
  - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

  Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

  Dołączone pliki:


  1) Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie 2017-2018
  2) Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacyjny
  3) Załącznik nr 2a Zasady uczestnictwa
  4) Załącznik nr 2b Zasady uczestnictwa
  5) Załącznik nr 2c Zasady uczestnictwa
  6) Załącznik nr 3 Notatka z rozmowy oryginał
  7) Załącznik nr 4 KARTA OCENY
  8) Załącznik nr 5 KARTA KWALIFIKACYJNA
  9) Załącznik nr 6 DEKLARACJA UCZESTNICTWA I OŚWIADCZENIE
  10) Załącznik nr 7 Oświadczenie Uczestnika PROJEKTU  Projekt RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2016-11-15  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie przystąpił do realizacji projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

  Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt realizowany w partnerstwie przez:
  Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
  Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
  Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
  Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
  Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
  Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
  Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

  Cel główny projektu:
  Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

 • więcej ...
   Cele szczegółowe projektu:
   1. Zwiększenie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
   2. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności;
   3. Zwiększenie ilości rodziców zastępczych i ich profesjonalizacja;
   4. Wzmocnienie kompetencji rodziców zastępczych;
   5. Zwiększenie wsparcia dla dzieci w pieczy zastępczej;
   6. Wsparcie finansowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   Planowane rezultaty:
   -objęcie wsparciem 29 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
   - objęcie Asystentem rodziny 12 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
   - ustanowienie 2 rodzin wspierających;
   - utworzenie 2 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
   - doposażenie 1 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
   - objęcie wsparciem Asystenta osobistego 15 osób niesamodzielnych;
   - wsparcie 12 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych;
   - objęcie psychoterapią 4 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej;
   - udział 15 rodziców i 45 dzieci w "Szkole dla Rodziców ";
   - przeszkolenie 4 rodziców na RZZ, RDD, RZ o charakterze pogotowia rodzinnego;
   - przeszkolenie 4 kandydatów na RZ specjalistyczne;
   - nabycie i/lub podniesienie kompetencji poprzez przeszkolenie 15 rodzin zastępczych.

   Całkowita wartość projektu: 1 022 835,32 PLN

   Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 869 410,02 PLN

   Wkład budżetu państwa: 102 283,53 PLN

   Wkład jednostek samorządu terytorialnego: 51 141,77 PLN

   Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2018r.


 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. (65)547-11-63, faks (65)547-15-57

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji