Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie 2018-07-19
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Prawo

  

Przemoc w rodzinie

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

Kontakt
 
Lipiec 2018
link do menu: WRPO
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności

  INFORMACJA

  2018-07-12

  Informujemy, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start (300 zł) można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

  Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o w/w świadczenia są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2017r. lub 2018r.) oraz świadectwa pracy i Pity 11 (jeśli zatrudnienie zakończono w 2017r. lub 2018r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2017 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2017r. (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie) oraz w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2017.

  W przypadku ubiegania się o jednorazowe „Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł” oprócz wniosku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny (począwszy od uczniów I klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez dziecko / osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności, z wyjątkiem uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych i studiów wyższych).

  Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać od 1 sierpnia 2018 r.

  Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz świadczenie „Doby Start” (300 zł) będzie można pobrać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie od dnia 1 sierpnia 2018r. lub pobrać ze strony internetowej www.jutrosin.opsinfo.pl w zakładce druki .

  Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30 oraz pod nr telefonu 65 571163 lub na stronie internetowej www.jutrosin.opsinfo.pl w menu głównym; prawo, świadczenia, druki, wymagane dokumenty.  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-07-04  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Adres poczty elektronicznej w powiadomieniach o przyznaniu świadczenia Dobry start

  2018-06-29

  MGOPS w Jutrosinie informuje o adresie poczty elektronicznej Jednostki, z której będą wysyłane informacje do klientów o przyznaniu świadczenia Dobry start: dobrystart300plus@jutrosin.eu  „DOBRY START”

  2018-06-18

  logo


  Świadczenie "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia wypłacanego wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

  Wnioski będzie można składać:

  - od 1 lipca drogą elektroniczną
  - od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
  Druki będą dostępne w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia.

  Wnioski należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

  Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenie nie później niż do 30 września. Natomiast gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc rodziny otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, a także na dzieci uczęszczające do szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mpips.gov.pl/DobryStart  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-04-19  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (6-74 z 74)
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. (65)547-11-63, faks (65)547-15-57

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji