Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie 2018-11-14
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Prawo

  

Przemoc w rodzinie

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi

  

Nabory na stanowiska

  

RODO

  

Kontakt
 
Listopad 2018
link do menu: WRPO
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Dobry start (300 dla ucznia)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności

  INFORMACJA

  2018-10-30

  W dniu 31 października 2018 roku (t.j. środa) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie będzie czynny do godz. 14:00.  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2018-10-11  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  STYPENDIA SZKOLNE

  2018-07-26

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, iż w okresie od dnia 1 września do 15 września 2018 r. będą przyjmowane wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jutrosin (stypendia szkolne, zasiłki szkolne). Wnioski przyjmowane będą w siedzibie tutejszego Ośrodka w Jutrosinie przy ul. Rynek 26 pokój nr 2 w godzinach pracy Ośrodka.
  Wnioski można pobierać od 13 sierpnia 2018 r.  INFORMACJA

  2018-07-26

  Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2018/2019 dla osób pobierających zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym
  oraz
  Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o przyznanie ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+
  na pierwsze dziecko
  (WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)
 • więcej ...
   WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁU DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.


   W przypadku niepełnosprawności dziecka:
   1) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne powyżej 16 roku życia
   2) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka poniżej 16 roku życia:
   W przypadku posiadania działalności gospodarczej:
   Zaświadczenie naczelnika US za 2017r., dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych od niektórych przychodów osiągniętych przez os. fizyczne zawierające informacje odpowiednio o :
   • formie opłaconego podatku,
   • stawce podatku,
   • wysokości opłacanego podatku;
   W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:
   1) nakaz płatniczy za 2017r. lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2017
   2) kserokopię umowy dzierżawy zawartej na okres co najmniej 10 lat zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, poświadczenie zapłaconego czynszu z tytułu dzierżawy
   W przypadku renty emerytury ( KRUS lub ZUS):
   1) informacja o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich składek
   2) oświadczenie o zapoznaniu się z informacją, iż każdą zmianę sytuacji dochodowej należy aktualizować (oświadczenie wydawane w dniu wydania decyzji)
   W przypadku zmian dot. pracy - utraty dochodu lub uzyskania dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:
   -kserokopia umowy o pracę
   -kserokopia świadectwa pracy
   -kserokopia pitów za 2017r
   -zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym

   Zmiany dotyczące zatrudnienia zgłaszać na bieżąco !


   Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zaświadczenie o terminie i na jaki okres oraz na kogo został udzielony urlop wychowawczy od pracodawcy.

   UWAGA!
   W PRZYPADKU GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ W/W PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU. • Informacja „Dobry Start”

  2018-07-25

  Informacja dotycząca adresów poczty elektronicznej Jednostki, z których będą wysyłane informacje do klientów o przyznaniu świadczenia Dobry start: dobrystart300plus@jutrosin.eu
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (6-79 z 79)
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. (65)547-11-63, faks (65)547-15-57

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji