Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie 2017-10-22
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Prawo

  

Przemoc w rodzinie

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi

  

Nabory na stanowiska

  

Kontakt
 
Październik 2017
link do menu: WRPO
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności

  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-10-16  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  DOŻYWIANIE DZIECI

  2017-08-07

  Uprzejmie informujemy:

  Wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2017/2018 można składać
  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie od 07sierpnia 2017 r.

  Dożywianie rozpocznie się od 05 września 2017 r.  POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

  2017-08-07

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na okres roku szkolnego 2017/2018 można składać w terminie od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

  Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych na rok szkolny 2017/2018 mogą składać wnioski do 15 października 2017r.

  Wnioski na stypendia można pobierać w MGOPS od dnia 07 sierpnia 2017 r.  ŚWIADCZENIA RODZINNE

  2017-08-07

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie informuje, że
  od 1 sierpnia 2017 r., można składać wnioski o:


  - świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  (na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r. )
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego będą wydawane i przyjmowane w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jutrosinie. Wnioski można składać również w formie elektronicznej.

  W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2016, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016 r.

  Wyjątek stanowią osoby, które w 2016 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

  Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłaconego podatku

  Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-07-05
  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu ”RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - III kwartał 2017r.
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (6-68 z 68)
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. (65)547-11-63, faks (65)547-15-57

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji