Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie 2017-03-29
 
 
         Menu Główne

  

Aktualności

  

Terminy wypłat świadczeń

  

Świadczenia

  

Druki

  

Wymagane dokumenty

  

WRPO - Projekt Razem Przeciw Wykluczeniu

  

Europejski Fundusz Społeczny

  

Prawo

  

Przemoc w rodzinie

  

Telefony zaufania

  

Ważne adresy

  

Polecane strony

  

Przetargi

  

Nabory na stanowiska

  

Kontakt
 
Marzec 2017
link do menu: WRPO
         Świadczenia

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Druki

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 
         Wymagane dokumenty

  

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

  

Pomoc Społeczna

  

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

  

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

  

Fundusz alimentacyjny

  

Stypendia

  

Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
 

Get Adobe Flash player


 
    Aktualności

  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU w zadaniu Nr 3 specjalizowane usługi opiekuńcze i Nr 6 "Szkoła dla rodziców"

  2017-02-28  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2017-02-03  Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU do pobrania w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  1) Harmonogram planowanych działań - RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU  Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 19.01.2017r. znak: MGOPS.356.1.2017

  2017-01-19

  W dniu 19 stycznia 2017r. Gmina Jutrosin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług – SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

  Termin składnia ofert: 27 stycznia 2017r. do godz.14:30.
  Szczegóły patrz: strona główna PRZETARGI
  BIPJutrosin.eu/dokumenty/37  Życzenia

  2016-12-08

  logo
  INFORMACJA

  2016-12-05

  “Bank Spółdzielczy informuje, że w dniu 05.12.2016 r. zostało założone w Banku konto o nazwie “Wpłaty na pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru w Jutrosinie.”
  o numerze 19 8674 0009 0000 0013 9000 1620.  Rekrutacja do projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

  2016-12-01  Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU określono okres rekrutacji do projektu. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Rawickiego – w przypadku Partnera Wiodącego (Powiat Rawicki/PCPR), oraz przez ośrodki pomocy społecznej na terenie gmin: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów Projektu.

  Rekrutacja główna prowadzona będzie:
  - od 22 listopada 2016r. do 30 grudnia 2016r.- dot. RzPO-W, osób niesamodzielnych, dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych,
  - od 22 listopada 2016r. do 13 stycznia 2017r.- dot. osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rekrutowanych przez Partnera Wiodącego,
  - przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

  Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

  Dołączone pliki:


  1) Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie 2017-2018
  2) Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacyjny
  3) Załącznik nr 2a Zasady uczestnictwa
  4) Załącznik nr 2b Zasady uczestnictwa
  5) Załącznik nr 2c Zasady uczestnictwa
  6) Załącznik nr 3 Notatka z rozmowy oryginał
  7) Załącznik nr 4 KARTA OCENY
  8) Załącznik nr 5 KARTA KWALIFIKACYJNA
  9) Załącznik nr 6 DEKLARACJA UCZESTNICTWA I OŚWIADCZENIE
  10) Załącznik nr 7 Oświadczenie Uczestnika PROJEKTU
     Zobacz także: Aktualności - archiwum (7-62 z 62)
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. (65)547-11-63, faks (65)547-15-57

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji